Aktuality


Podrobné informace o zájezdu do Třeboně, který se bude konat
ve dnech 28. - 29.5. 2016 naleznete v sekci
DOKUMENTY KE STAŽENÍ


Naše škola získala dotaci na projekt s názvem:
Etickou výchovou ke vzájemné důvěře a spolupráci.
Více informací naleznete v sekci PROJEKTY.


Ve dnech 30. - 31.5. se z důvodu stěhování kuchyně nebude vařit.
1.6. budou děti na výletě - pro ZŠ se nebude vařit
Oběd se bude vydávat až ve čtvrtek 2.6.


V úterý 7.6. 2016 od 15,00 - 17,00 hodin se budou konat v ZŠ třídní schůzky.
Zveme rodiče i s dětmi.


Informace o školním výletu

Výlet se uskuteční dne 1.6.2016, navštívíme science
centrum VIDA v Brně.
       
Plánovaný harmonogram výletu
Odjezd v 7,30 hodin
Návrat nejpozději v 15,00 hodin
Občerstvení s sebou.
ŠD po návratu již nebude.

Program:
1) Tzv. Hustý program
2) Science show
3) Návštěva expozic

Vybíráme  130,- Kč na žáka. V ceně vstup do expozice
+ možnost navštívit science show + program.
Autobus uhradíme z  fondu  SRPŠ.


Jak jsme soutěžili v Praze
Ve středu 27. 4. žáci Tereza Havlovičová, Vojtěch Vintrlík
 a Lenka Horáková reprezentovali naši školu, obec, okres i
kraj v celostátním kole soutěže Sapere – vědět, jak žít.
V konkurenci 13. krajů získali krásné 3. místo.
Gratulujeme !!!


Sapere
Ve středu 27. 4. jedou naši žáci Tereza Havlovičová,
Vojta Vintrlík a Lenka Horáková reprezentovat naši školu
do celostátního kola soutěže Sapere do Prahy.
Po roce se dětem opět podařilo zvítězit v krajském kole.
Letos byla dodržena pravidla soutěže a nás
čeká boj o co nejlepší umístění tváří v tvář
s nejlepšími týmy z celé České republiky.
Budeme zastupovat nejen naši školu, ale také celý
Jihomoravský kraj.
Dětem děkujeme za pilnou přípravu a držíme jim
pěsti při boji v Praze.

Výsledky soutěží Sapere a Tuta Via Vitae
Tuta Via Vitae

Soutěžní tým ve složení Tereza Havlovičová,
Lenka Horáková a Nikola Heřmanová se
 v krajském kole této soutěže umístil na
krásném 2. místě. Gratulujeme.


Za sběr škola utržila 10 320 Kč!
Děkujeme všem rodičům i ostatním spoluobčanům,
kteří ze do této akce zapojili. smiley


Úspěchy našich dětí v soutěžích
V soutěži Mandala dětem se podařilo Nikole Franzlové a dětem
z družiny dostat mezi 53 vybraných mandal z celé
České republiky a jejich díla budou součástí putovní výstavy.
 

Děti zabodovaly i v soutěžích Sapere a Tuta Via Vitae.
Družstva ve složení Tereza Havlovičová, Lenka Horáková,
Nikola Heřmanová a Vojtěch Vintrlík vyhrála v okresních
kolech a čeká je boj v krajském kole o postup do
celorepublikového finále v Praze.
Držíme jim pěsti!


Napsali o nás ve FITKONTU
Kroužek Všeuměl se zúčastnil soutěže ZDRAVÁ SVAČINA
Můžete si prohlédnout výsledky touto cestou:
1) www.fitkonto.cz
2)recepty
3) zdravá svačina
4) soutěž Fit svačina 
5) Jihomoravský kraj
6) usměváčci, jednohubky a očka


Jeďte s námi na zájezd do Třeboně!
Termín:
28. - 29.5.2016
Bližší informace a přihlášku najdete v sekci
Dokumenty ke stažení.

Závazné přihlášky doručte do ZŠ do 29.2.2016


ZŠ Křepice děkuje
panu Josefu Kopfsteinovi z Karlových Varů,
který na koštu  v Křepicích
věnoval škole
výtěžek z dražby 1. ceny.
Děkujeme!
smiley


V týdnu od 15.2. - 19.2. 2016 se většina žáků ZŠ zúčastní
lyžařského výcviku v Němčičkách. 
Odjezd autobusu v pondělí: 7,30 hodin
Celý týden nebudou kroužky.

Žáci, kteří se LV nezúčastní, budou mít výuku denně do
11,45 hodin. Převažovat budou výchovné předměty.
Denně bude od 10,00 hodin tělesná výchova.


Přehled registračních čísel žáků  přijatých k základnímu vzdělávání na
                                                školní rok  2016/2017

 

 Ředitelka školy rozhodla v souladu s §46, §165 odst.2
a §183 odst.2 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon),
že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání
v  Základní škole Křepice, okres Břeclav,
příspěvková organizace, pro tyto uchazeče:


Registrační číslo:
1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15,16,17, 18


Pokud ještě někteří rodiče pochybují o školní zralosti svého dítěte,
doporučuji poradit se s ředitelkou či učitelkou v MŠ.

Žádost o odklad školní docházky mohou zákonní zástupci
do školy doručit do 31.5.2016.

K žádosti  je potřeba doložit doporučení pedagogicko – psychologické poradny
a odborného lékaře.


PESOS o.p.s. tímto srdečně

děkuje za laskavou pomoc

a za finanční částku 1000 Kč

získanou prodejem předmětů

s logem PESOS o.p.s.


Život dětem tímto srdečně děkuje
dětem, rodičům a zaměstnancům
Základní školy,Křepice 217
za účast při sbírce ve školním roce 2015/2016
a finanční částku 2 080 Kč

získanou prodejem předmětů s logem Život dětem
Částka bude použita na pomoc dětem se závažnými
onemocněními, které jsou stabilně odkázány na domácí
péči svých rodičů a to konkrétně na pořízení rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek, na úhradu zdravotnického
materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů apod..
Děkujeme Vám, že nám pomáháte
proměnit dětské slzy v úsměv.
www.zivotdetem.cz


V pondělí 11.1. 2016 se od 15,00 hodin do 17,00 hodin konají třídní schůzky.


Naše škola se zapojila do celostátní soutěže 
Mandala dětem. Prosíme o podporu našich dětí.
Zašlete jim svůj hlas na webových stránkách
http://www.mandalaria.com/mandaladetem/?page=1
Protože do soutěže přišlo 925 mandal, zde je návod, 
jak nejrychleji najít mandaly z naší školy.
Buď si zadáte přímo jméno dítěte, kterému chcete 
dát svůj hlas, nebo si zadáte Jihomoravský kraj a
prohlédnete a vyberete mandalu, která se Vám líbí.
Když na danou mandalu najedete myší,
objeví se Vám jméno a škola dítěte.
Po kliknutí na PŘIDAT HLAS se Váš hlas započítá.

Děkujeme za podporu!

Dokumenty
Dokumenty ke stažení