AktualityKrásného úspěchu dosáhli naši žáci Vojtěch Vintrlík, Klára Eliášová,
Lenka Horáková, Aneta Zelená a Natálie Kosinová, když se umístili
na 1. místě v krajském kole
soutěží Sapere - vědět, jak žít, Tuta Via Vitae
a Finanční gramotnost. Nyní je čeká přímý souboj se soupeři v celostátním
kole v Praze.
Držme jim palce!


Zápis do 1. třídy  ZŠ se bude konat v pondělí dne 24.4.2017
v 16,30 hodin.
Upozornění:
Žádost o odklad školní docházky musí rodiče předložit v ZŠ
nejpozději v den zápisu.


V pondělí dne 3.4. 2017 se v ZŠ konají třídní schůzky.


Zveme rodiče předškoláků i další zájemce na besedu o školní zralosti.
 
Datum a čas: 20.3.2017 v 16,30 hodin ve spodní třídě ZŠ
Lektorka: Mgr. Renata Pražáková, speciální pedagog
Program:
1) Informace o vývoji a potřebách dítěte
2) Praktická doporučení
3) Dotazy, diskuse
4) Malé občerstvení
Předpokládané ukončení v 18,15 hodin.
Srdečně Vás zveme!


Upozornění:
Žádost o odklad školní docházky musí rodiče předložit v ZŠ nejpozději v den zápisu.


Škola pořádá ve dnech 20. - 21. 5. 2017 dvoudenní zájezd.
Bližší informace v dokumentech Zájezd 2017 Jeďte s námi na Safari!


Děkujeme všem rodičům i organizacím za věcné i finanční příspěvky na dětský karneval.

V souladu s novelizací zákona č. 561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
bude v letošním školním roce zápis do 1. ročníku ZŠ až v dubnu.
Přesný termín zápisu bude včas zveřejněn.


Vážení rodiče,
Na základě výzvy Krajské hygienické stanice Jihomoravského
kraje se sídlem v Brně byly děti opětovně poučeny o dodržování
hygieny z důvodu nebezpečí výskytu žloutenky.
Ve třídách a na chodbě byly vyvěšeny informační letáky.
Učitelky ve vyučování rovněž využijí  pracovní listy, které děti
seznamují s přenosem infekční žloutenky a s prevencí.


 


 

V pátek 2.12. máme ve škole projektový den zaměřený na život
s různým postižením.


V pondělí 5.12. bude ve škole čertovský den. Budeme se učit
podle rozvrhu hodin. Děti mohou přijít oblečené jako
čerti a čertice.

Na pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé
České republiky jsme vybrali 2515 Kč.
Tato částka byla zaslána obecně prospěšné společnosti
Život dětem.
Děkujeme všem dárcům.


Olomouc 3. 12. 2016 – program zájezdu

 Odjezd: Křepice, Dolní 8.00     POZOR! ZMĚNA!
                Křepice, škola 8.05 
Návrat: dle domluvy, asi v 18 hodin odjezd z Olomouce

 11.00 Prohlídka vánočně vyzdobeného hradu Šternberk –
historie hradu Šternberk, vánoční tradice a zvyky, interiéry
hradu doplní slavnostní vánoční výzdoba, historické betlémy
nebo hračky šlechty i prostého lidu.
Prohlídka proběhne na 2 skupiny po 15. minutách, trvá asi 1 hodinu.
Cena: 110 Kč, děti, studenti, senioři 75 Kč, rodinné vstupné 295 Kč.

 Odjezd do Olomouce – individuální prohlídka, návštěva vánočních trhů


V pondělí 28.11.2016 se v ZŠ koná beseda na téma
Zdravé odpoledne s bylinkami JUSTU.

Zveme všechny zájemce.
Začátek v 16,00 hodin.
Besedu povede paní Inka Florusová


Naše škola se i v letošním školním roce zapojila
do následujících soutěží: Sapere - vědět, jak žít,
Tuta Via Vitae a Finanční gramotnost.

Soutěže se mohou zúčastnit žáci 3. - 5. ročníku.
Soutěže probíhají online na webových stránkách,
ve školním kole soutěží jednotlivci.
Do okresního kola postupují 3 nejlepší, kteří
utvoří tříčlenné družstvo a soutěží společně.

Přihlášení do soutěží:
www.saperesoutez.cz
přihlašovací klíč 5a4e51853c2a

www.tutaviavitae.cz
přihlašovací klíč 3d781c5fb115

www.fgsoutez.cz
přihlašovací klíč d4d765d55b6c

Hodně štěstí ve školním kole!


Dne 14.11. 2016 se  od 15 do 17 hodin  konají  třídní schůzky.


Předvánoční Olomouc 2016

ZŠ Křepice pořádá jednodenní zájezd
na vánoční trhy do Olomouce.

Kdy? Sobota 3. 12. 2016
Odjezd: Křepice, Dolní – 9.00 hodin
                Křepice, škola – 9.05 hodin
Návrat: dle domluvy, asi v 19.oo hodin?
Program bude upřesněn.
Cena při plném autobusu asi 180,- Kč za osobu.
Přihlášku odevzdejte do školy do 7. 11. 2016.


Připomínáme možnost zaregistrování na
mobilní rozhlas, kterým budeme moci rodičům
posílat zprávy na mobilní telefon.
Registraci proveďte dle tzv. registračního
formuláře, který je vložen v Křepickém zpravodaji
nebo je k vyzvednutí v ZŠ, MŠ, na OÚ a v MLK.


Za sběr jsme utržili celkem 10 870 Kč.
Peníze za víčka byly odeslány rodičům Terezky Vajbarové z Vrbice.
Bylo to 600 Kč .

Všem, kdo přinesli víčka i sběr , děkujeme.


Odkaz na videoprezentaci školního roku 2015/2016:
https://youtu.be/4qApbAJDees


Vážení rodiče!
Každoročně pravidelně hodnotíme výsledky naší práce za uplynulý školní rok.
Vzhledem k tomu, že dlouhodobě pracujeme na rozvoji školy
(prostředí, modernizace výuky, komunikace s veřejností …),
je pro nás velmi přínosný každý Váš názor či připomínka.
Z toho důvodu Vás prosíme o objektivní zhodnocení naší práce
v dotazníku, který naleznete na adrese www.proskoly.cz .
Přihlašovací hesla posíláme po Vašem dítěti. Věříme,
že výsledy dotazníků, se kterými budete seznámeni, povedou
k prohloubení vzájemné spolupráce. Prosíme o vyplnění do úterka 28.6. 2016

Děkujeme za čas, který vyplnění dotazníku věnujete.
                                                                                                                      Pedagogický sbor ZŠ


Od středy 22.6. mají všichni žáci 4 vyučovací
hodiny.


Zveme všechny rodiče a děti na

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM
Akce se bude konat ve středu 29.6. 2016 od 17,30 hodin
u obecního úřadu
Program:
- zábava, soutěže
- vyhodnocení sběru
- ocenění žáků za reprezentaci školy v soutěžích
- vyhlášení letošních školních rekordmanů
Přijďte se s námi pobavit a zatleskat oceněným žákům


Naše škola získala dotaci na projekt s názvem:
Etickou výchovou ke vzájemné důvěře a spolupráci.
Více informací naleznete v sekci PROJEKTY.


 Jak jsme soutěžili v Praze
Ve středu 27. 4. žáci Tereza Havlovičová, Vojtěch Vintrlík
 a Lenka Horáková reprezentovali naši školu, obec, okres i
kraj v celostátním kole soutěže Sapere – vědět, jak žít.
V konkurenci 13. krajů získali krásné 3. místo.
Gratulujeme !!!


Sapere
Ve středu 27. 4. jedou naši žáci Tereza Havlovičová,
Vojta Vintrlík a Lenka Horáková reprezentovat naši školu
do celostátního kola soutěže Sapere do Prahy.
Po roce se dětem opět podařilo zvítězit v krajském kole.
Letos byla dodržena pravidla soutěže a nás
čeká boj o co nejlepší umístění tváří v tvář
s nejlepšími týmy z celé České republiky.
Budeme zastupovat nejen naši školu, ale také celý
Jihomoravský kraj.
Dětem děkujeme za pilnou přípravu a držíme jim
pěsti při boji v Praze.

Výsledky soutěží Sapere a Tuta Via Vitae
Tuta Via Vitae

Soutěžní tým ve složení Tereza Havlovičová,
Lenka Horáková a Nikola Heřmanová se
 v krajském kole této soutěže umístil na
krásném 2. místě. Gratulujeme.


Za sběr škola utržila 10 320 Kč!
Děkujeme všem rodičům i ostatním spoluobčanům,
kteří ze do této akce zapojili. smiley


Úspěchy našich dětí v soutěžích
V soutěži Mandala dětem se podařilo Nikole Franzlové a dětem
z družiny dostat mezi 53 vybraných mandal z celé
České republiky a jejich díla budou součástí putovní výstavy.
 

Děti zabodovaly i v soutěžích Sapere a Tuta Via Vitae.
Družstva ve složení Tereza Havlovičová, Lenka Horáková,
Nikola Heřmanová a Vojtěch Vintrlík vyhrála v okresních
kolech a čeká je boj v krajském kole o postup do
celorepublikového finále v Praze.
Držíme jim pěsti!


Napsali o nás ve FITKONTU
Kroužek Všeuměl se zúčastnil soutěže ZDRAVÁ SVAČINA
Můžete si prohlédnout výsledky touto cestou:
1) www.fitkonto.cz
2)recepty
3) zdravá svačina
4) soutěž Fit svačina 
5) Jihomoravský kraj
6) usměváčci, jednohubky a očka


Jeďte s námi na zájezd do Třeboně!
Termín:
28. - 29.5.2016
Bližší informace a přihlášku najdete v sekci
Dokumenty ke stažení.

Závazné přihlášky doručte do ZŠ do 29.2.2016


ZŠ Křepice děkuje
panu Josefu Kopfsteinovi z Karlových Varů,
který na koštu  v Křepicích
věnoval škole
výtěžek z dražby 1. ceny.
Děkujeme!
smiley


V týdnu od 15.2. - 19.2. 2016 se většina žáků ZŠ zúčastní
lyžařského výcviku v Němčičkách. 
Odjezd autobusu v pondělí: 7,30 hodin
Celý týden nebudou kroužky.

Žáci, kteří se LV nezúčastní, budou mít výuku denně do
11,45 hodin. Převažovat budou výchovné předměty.
Denně bude od 10,00 hodin tělesná výchova.


Přehled registračních čísel žáků  přijatých k základnímu vzdělávání na
                                                školní rok  2016/2017

 

 Ředitelka školy rozhodla v souladu s §46, §165 odst.2
a §183 odst.2 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon),
že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání
v  Základní škole Křepice, okres Břeclav,
příspěvková organizace, pro tyto uchazeče:


Registrační číslo:
1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15,16,17, 18


Pokud ještě někteří rodiče pochybují o školní zralosti svého dítěte,
doporučuji poradit se s ředitelkou či učitelkou v MŠ.

Žádost o odklad školní docházky mohou zákonní zástupci
do školy doručit do 31.5.2016.

K žádosti  je potřeba doložit doporučení pedagogicko – psychologické poradny
a odborného lékaře.


PESOS o.p.s. tímto srdečně

děkuje za laskavou pomoc

a za finanční částku 1000 Kč

získanou prodejem předmětů

s logem PESOS o.p.s.


Život dětem tímto srdečně děkuje
dětem, rodičům a zaměstnancům
Základní školy,Křepice 217
za účast při sbírce ve školním roce 2015/2016
a finanční částku 2 080 Kč

získanou prodejem předmětů s logem Život dětem
Částka bude použita na pomoc dětem se závažnými
onemocněními, které jsou stabilně odkázány na domácí
péči svých rodičů a to konkrétně na pořízení rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek, na úhradu zdravotnického
materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů apod..
Děkujeme Vám, že nám pomáháte
proměnit dětské slzy v úsměv.
www.zivotdetem.cz


V pondělí 11.1. 2016 se od 15,00 hodin do 17,00 hodin konají třídní schůzky.


Naše škola se zapojila do celostátní soutěže 
Mandala dětem. Prosíme o podporu našich dětí.
Zašlete jim svůj hlas na webových stránkách
http://www.mandalaria.com/mandaladetem/?page=1
Protože do soutěže přišlo 925 mandal, zde je návod, 
jak nejrychleji najít mandaly z naší školy.
Buď si zadáte přímo jméno dítěte, kterému chcete 
dát svůj hlas, nebo si zadáte Jihomoravský kraj a
prohlédnete a vyberete mandalu, která se Vám líbí.
Když na danou mandalu najedete myší,
objeví se Vám jméno a škola dítěte.
Po kliknutí na PŘIDAT HLAS se Váš hlas započítá.

Děkujeme za podporu!

Dokumenty
Dokumenty ke stažení