Školní družina


Školní rok 2018/2019

Listopadová školní družina
-Malujeme, vyrábíme dekorace z podzimních přírodnin.
 -Každý den čteme a posloucháme zajímavý příběh z knížky.
-I letos jsme se zapojili do projektu Les ve škole – pouze starší děti
 a také do plnění odznaku myslivosti Malý adept
-Poznáváme se navzájem podle popisu. Jsme kamarádi.
Zjišťujeme mezi sebou naše vlastnosti. Hrajeme hry na posílení kamarádských vztahů.
-Víme co udělat když něco najdeme nebo ztratíme.
-Rádi hrajeme hry a soutěžíme venku, na školním hřišti.
-Připravujeme se na Vánoce, vyrábíme na vánoční jarmark.

Říjen ve školní družině
- Popovídáme si o důležitých slovech a nezapomeneme je používat.
   Jsou to všechny pozdravy, slova prosím, děkuji, promiň…
- Čeká nás oblíbená soutěž - Maskování v přírodě a Poznej dopravní značky.
- Vyrobíme dáreček pro babičku a dědečka k svátku – Den seniorů.
- Četbou na pokračování se dovídáme stále další a další dobrodružství.
- Prohlédneme si zajímavosti z říše hmyzu.
- Budeme si hrát a sportovat na hřišti.
- Připravujeme Drakiádu.
- Projekt Československo - vyrábíme strom národních hrdinů, povídáme si
   o krajích a jejich zvláštnostech, vyvěšujeme vlajky...
 
Přihlášky do školní družiny si děti vyzvednou  3.9. 2018
ŠD zahájí svoji činnost od úterka 4.9. jen pro děti, které
odevzdají řádně vyplněnou přihlášku.

Ve škole jsou otevřena 2 oddělení ŠD, denně od 11,45 - 16 hodin.
Kapacita ŠD je 51 dětí.
Vychovatelkou  ŠD je paní Dana Zimmermannová a Zdeňka Rujzlová

Činnosti se uskutečňují podle vzdělávacího plánu s názvem
Od podzimu  do léta z oblasti Člověk a jeho svět.
Vzdělávací plán je rozčleněn do pěti témat:
Místo, kde žijeme
Lidé a čas
Lidé kolem nás
Rozmanitost přírody


 

 


 
Dokumenty
Dokumenty ke stažení