Školní družina


Školní rok 2018/2019Přihlášky do školní družiny si děti vyzvednou  3.9. 2018
ŠD zahájí svoji činnost od úterka 4.9. jen pro děti, které
odevzdají řádně vyplněnou přihlášku.

Ve škole jsou otevřena 2 oddělení ŠD, denně od 11,45 - 16 hodin.
Kapacita ŠD je 51 dětí.
Vychovatelkou  ŠD je paní Dana Zimmermannová a Zdeňka Rujzlová

Činnosti se uskutečňují podle vzdělávacího plánu s názvem
Od podzimu  do léta z oblasti Člověk a jeho svět.
Vzdělávací plán je rozčleněn do pěti témat:
Místo, kde žijeme
Lidé a čas
Lidé kolem nás
Rozmanitost přírody
 
Fotografie najdete v galerii.


Co budeme dělat v září?

- zvykáme si na školu, trénujeme bezpečnou cestu do školy
- chodíme na vycházky
- pracujeme na školní zahradě
- v úterý 12.9., od 17.00 do 19.00 hod. táborák na školní uklizené zahradě, zveme i rodiče, (v případě špatného počasí se ruší)

 Říjen ve školní družině
- Popovídáme si o důležitých slovech a nezapomeneme je používat. Jsou to všechny pozdravy, slova prosím, děkuji, promiň…
- Čeká nás oblíbená soutěž - Maskování v přírodě
- Vyrobíme dáreček pro babičku a dědečka k svátku – Den seniorů.
- Četbou na pokračování se dovídáme stále další a další dobrodružství.
- Prohlédneme si zajímavosti z říše hmyzu.
- Budeme si hrát a sportovat na hřišti.
- Připravujeme Drakiádu.
 
 
Listopadová školní družina
-Malujeme, vyrábíme dekorace z podzimních přírodnin.
- Čeká nás soutěž - Poznej dopravní značky.
 -Každý den čteme a posloucháme zajímavý příběh z knížky.
-I letos jsme se zapojili do projektu Les ve škole – pouze starší děti.
-Poznáváme se navzájem podle popisu. Jsme kamarádi. Zjišťujeme mezi sebou naše vlastnosti. Hrajeme hry na posílení kamarádských vztahů.
-Víme co udělat když něco najdeme nebo ztratíme.
-Rádi hrajeme hry a soutěžíme venku, na školním hřišti.
-Připravujeme se na Vánoce, vyrábíme na vánoční jarmark.
 
 
A je tu prosinec….
-Vyrábíme adventní kalendář a vánoční přáníčka.
-Připravujeme se na Den otevřených dveří ve škole.
-Oslavujeme Mikuláše a čerty.
- Těšíme se na Vánoce– losujeme si kamaráda, kterému připravíme dárek pod stromečkem v ŠD.
 

Leden v ŠD
- Zjišťujeme pranostiky'
- Zakrmujeme lesní zvěř s myslivcem
- Hrajeme si s novými hračkami, které jsme dostali v ŠD pod stromeček
- Soutěžíme v družstvech se svými kamarády
- Plníme úkoly v projektu Les ve škole - pouze starší děti
 - Zakrmujeme lesní zvěř s myslivcem
- Pracujeme na projektech Pomocníčci, Večerníček
- Skládáme puzzle - soutěž pro všechny děti na škole

 


A je tu únor
- Těšíme se na jarní prázdniny
- Sledujeme zimní přírodu na vycházkách
- Pracujeme na projektech Pomocníčci, Večerníček
- Provozujeme zimní sporty- aktivně i pasivně ( zimní olympiáda)
- Soutěžíme v skládání puzzlí
- Bojujeme o nejlepšího kuželkového krále - Ondřej Papež 4.tř.( výkon zapsán do školní knihy rekordů)

 


Březen v ŠD
- Hrajeme hry na posílení kamarádských vztahů
- Pracujeme na projektu Děti a zdraví
- Plníme úkoly v projektu Les ve škole - pouze starší děti
- Připravujeme dárek ke Dni učitelů - J.A.Komenský, k MDŽ
- Společně čteme vlastní knížky, návštěva MLK
- Malujeme do výtvarných soutěží
- Oslavujeme první jarní den
- Chystáme se na Velikonoce


V dubnu ve ŠD
 
-          Hrajeme si venku
-          7. dubna – Den zdraví – povídáme si, jak na sebe dávat pozor
-          Pozveme na návštěvu předškoláky z MŠ, keří půjdou k zápisu do 1. třídy
-          Vyprávíme si o osvobození Křepic za II. sv. války
-          Kreslíme křídou na chodníku – 13.4., podle počasí
-          Pozorujeme přírodu kolem nás
-          22.4. Den Země oslavíme soutěžemi
-          Povídáme si o přečtených knížkách, čteme si na pokračování
-          Chodíme na vycházky, mluvíme o bezpečnosti v dopravním provozu
 

 

Květen ve ŠD
-          Podnikáme turistické vycházky a těšíme se na to, co nás může potkat
-          Hrajeme hry venku
-          Plníme úkoly v projektu Les ve škole
-          Slavíme Den matek, vyrábíme malý dáreček
-          Malujeme do soutěží
-          Chystáme se na Trochu jiný bleší trh s hračkami v ŠD
-          Pozorujeme a učíme se poznávat ptactvo a rostliny kolem nás

A je tu červen
- těšíme a připravujeme se na prázdniny

- podnikáme výlety do okolí obce
 

 


 
Dokumenty
Dokumenty ke stažení