Zaměstnanci

Ředitelka                              Mgr. Marcela Fialová
 
Pedagogičtí pracovníci:  Mgr. Soňa Procházková, Mgr. Libuše Musilová, Mgr. Michaela Rabovská, Mgr. Lenka Horáková, Dana
                                                   Zimmermannová, Zdeňka Rujzlová, Jana Tihlaříková
                                          
Nepedagogičtí pracovníci:  Ludmila Mahovská, Marie Wittmanová, Lenka Eliášová


 

 

Dokumenty
Dokumenty ke stažení