Menu
ZŠ Křepice
Křepice

Školní poradenské pracoviště

 

Školní poradenské pracoviště na ZŠ Křepice slouží k poskytování poradenských služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky školy. Koncepce pracoviště vychází z Vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Klade důraz na primární prevenci školní neúspěšnosti a rizikového chování. Jejím cílem je vytvoření příznivého sociálního klimatu pro společné vzdělávání.

     Školní poradenské pracoviště tvoří školní metodik prevence a výchovný poradce. Za poskytování poradenských služeb odpovídá ředitelka školy.

 

Členové školního poradenského pracoviště:

Výchovná poradkyně: Mgr. Soňa Procházková 

konzultační hodiny: pondělí od 13:00 do 14:00 hod. nebo dle dohody

mail: prochazkova@zskrepice.cz                

tel.: 519 417 925

 

Školní metodik prevence: Mgr. Hana Svobodová (ředitelka školy)

konzultační hodiny: pondělí od 13:00 do 14:00 hod.  nebo dle dohody

mail: reditel@zskrepice.cz                      

tel.: 519 417 925 nebo 601 360 517

 

Hlavní cíle školního poradenského pracoviště pro školní rok 2023/2024

  • Vyhledávání žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb a zařazení do vhodného preventivního (stimulačního) nebo intervenčního programu.
  • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně nadaných a mimořádně nadaných žáků a poskytnutí vhodné péče.
  • Metodická pomoc třídním učitelům a asistentce pedagoga při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Prevence školního neúspěchu a rizikového chování žáků – rozvoj spolupráce starších spolužáků s mladšími.

 

MPP aktualizovaný 2023 (4.34 MB)   

Činnosti členů poradenského pracoviště (108.94 kB)

Školní program proti šikanování (478.32 kB)

Pravidla o bezpečném užívání internetu (17.46 kB)

Literatura pro rodiče (82.85 kB)

 

 

 

 

O nás

Rychlý kontakt

Základní škola Křepice, okres Břeclav, příspěvková organizace

Křepice 217
691 65 Křepice

IČO: 70979626

Tel: 519 417 925
Mob: 601 360 517
Email: reditel@zskrepice.cz

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Svátek

Svátek má Jaromír

ZŠ Křepice

Základní škola Křepice, je neúplná, pětitřídní moderně vybavená škola, kterou v současné době navštěvuje 61 žáků. Součástí školy je školní družina a výdejna obědů. Vedle svého základního zaměření (výchova a vzdělávání žáků) nabízí další nadstandardní aktivity, které vhodně doplňují a rozvíjejí povinnou výuku i mimoškolní činnost. Vyučujeme podle vzdělávacího programu „Zvesela do školy i ze školy“, který obohacujeme o prvky „Daltonského plánu“ a činnostního učení. Vhodným a účinným doplněním běžných metod výuky je realizace projektových dnů, které jsou zaměřeny na určité oblasti vzdělání jako např. Den Země, Den bez úrazu, Evropský den jazyků atd. Škola se také aktivně zapojila do mnoha celostátních a mezinárodních projektů.

více informací

ZŠ Křepice