Menu
ZŠ Křepice
Křepice

Základní informace

Základní škola Křepice, je neúplná, pětitřídní moderně vybavená škola, kterou v současné době navštěvuje 61 žáků. Součástí školy je školní družina a výdejna obědů. 

Vedle svého základního zaměření (výchova a vzdělávání žáků) nabízí další nadstandardní aktivity, které vhodně doplňují a rozvíjejí povinnou výuku i mimoškolní činnost.
Vyučujeme podle vzdělávacího programu „Zvesela do školy i ze školy“, který obohacujeme o prvky „Daltonského plánu“ a činnostního učení. Vhodným a účinným doplněním běžných metod výuky je realizace projektových dnů, které jsou zaměřeny na určité oblasti vzdělání jako např. Den Země, Den bez úrazu, Evropský den jazyků atd. Škola se také aktivně zapojila do  mnoha celostátních a mezinárodních projektů:                                 

 • Čtení pomáhá
 • Celé Česko čte dětem
 • Záložka do knihy spojuje školy
 • Škola písničkou
 • Ovoce do škol
 • Mléko dětem
 • Pro školy
 • Zdravé zuby
 • Hasík

ZŠ Křepice je otevřená škola pro žáky, jejich rodiče i ostatní veřejnost.

Naším cílem je nejen žáky kvalitně vzdělávat, ale i vychovávat k vzájemné úctě a toleranci.

Škola se zaměřuje na:    

 • podporu zdravého životního stylu
 • výuku cizího jazyka od 1. třídy
 • podporu rozvoje funkčních gramotností žáků (čtenářské, matematické,finanční, sociální, přírodovědecké a informační gramotnosti)
 • rozvoj zájmu a talentu žáků v různých oblastech

Podporu zdravého životního stylu zabezpečujeme

 • v rámci výuky

hodiny Tv, tělovýchovné chvilky, nabídka lyžařského a plaveckého výcviku, realizace projektů Zdravé zuby, Den bez úrazu...,
výukové programy s odborníky – Hasík, Prevence kouření, Dopravní výchova…
podpora rozvoje osobnosti napříč předměty

 • Zapojením do projektu Ovoce do škol a Mléko dětem                                                                                       
 • Pestrou nabídkou  mimoškolních činností
 • Podporou sportovních soutěží
 • Informační letáky a besedy pro rodiče

Anglický jazyk vyučujeme hravou formou již od 1. ročníku.
Výuka informatiky je dle nového ŠVP vyučována ve 4. a 5. ročníku. Žáci mají k dispozici nejen tablety a notebooky, ale také ozoboty a stavebnice Lego. Rozvoji informační gramotnosti také napomáhají aktivity se skupinou e-Twinning.
Rozvoj  zájmu a talentu zajišťujeme individuálním přístupem ve vyučování, přípravou dětí na různé soutěže a pestrou nabídkou kroužků a různých mimoškolních aktivit.

Škola dále nabízí: 

 • Přípravu žáků k přijímacím zkouškám na víceleté gymnázium
 • Dílny pro veřejnost
 • Zájezdy pro rodiče s dětmi a veřejnost
 • Volný přístup rodičů do vyučování po přechozí domluvě

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Svátek

Svátek má Filip

ZŠ Křepice

Základní škola Křepice, je neúplná, pětitřídní moderně vybavená škola, kterou v současné době navštěvuje 61 žáků. Součástí školy je školní družina a výdejna obědů. Vedle svého základního zaměření (výchova a vzdělávání žáků) nabízí další nadstandardní aktivity, které vhodně doplňují a rozvíjejí povinnou výuku i mimoškolní činnost. Vyučujeme podle vzdělávacího programu „Zvesela do školy i ze školy“, který obohacujeme o prvky „Daltonského plánu“ a činnostního učení. Vhodným a účinným doplněním běžných metod výuky je realizace projektových dnů, které jsou zaměřeny na určité oblasti vzdělání jako např. Den Země, Den bez úrazu, Evropský den jazyků atd. Škola se také aktivně zapojila do mnoha celostátních a mezinárodních projektů.

více informací

ZŠ Křepice